ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ ครั้งที่ 2

ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27082020-B

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.