ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

เอกสาร : Download

hr-28082020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.