ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ (P63080016037) ปีงบประมาณฯ 2563

เอกสาร : Download

21082020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.