(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ

(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

เอกสาร : Download

18082020-1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.