ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด , นักโภชนาการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด , นักโภชนาการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เอกสาร : Download

hr-17082020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.