ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร มีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ และประมวลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร มีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ และประมวลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

07082020-B

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.