ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ครั้งที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

เอกสาร : Download

30072020-3_2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.