ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง (M63070015979) ปีงบประมาณฯ 2563

เอกสาร : Download

29072020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.