ทำบุญและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ทำบุญและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ร่วมทำบุญและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.