ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ

เอกสาร : Download

hr_22072020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.