ประกาศบัญชีรายชื่ิอผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานประจำห้องยา

ประกาศบัญชีรายชื่ิอผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-20072020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.