ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-13072020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.