ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เอกสาร : Download

hr-19062020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.