ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด LED

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด LED จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

08062020D

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.