ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลพร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลพร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

02062020-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.