ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสาร : Download

hr-20042020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.