ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) จำนวน 799 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) จำนวน 799 รายการ (P63030048669) ปีงบประมาณฯ 2563

เอกสาร : Download

08042020_1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.