ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เอกสาร : Download

hr-31032020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.