เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding )

เอกสาร : Download

25032020-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.