ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด จำนวน 100 ขวด

เอกสาร : Download

06032020-2_3

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.