ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 1 ขวดเพาะเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับผู้ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 1 ขวดเพาะเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 12,500 ขวด

เอกสาร : Download

06032020-2_1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.