มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดเครือข่าย

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดเครือข่าย

ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครปฐม
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.