รับบริจาค จากบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

รับบริจาค จากบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท  โดยมี นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.