พิธีรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดย..คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา และคณะ

พิธีรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

โดย..คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา และคณะ
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.