ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.