กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาศ

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาศ

โดย..มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.