กิจกรรม “วันเบาหวานโลก” DIABETES PROTECT YOUR FAMIRY

กิจกรรม “วันเบาหวานโลก” DIABETES PROTECT YOUR FAMIRY

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมรช ร่วมกับทีมเบาหวาน ขอเชิญ สมาชิกทุกครอบครัวร่วมกิจกรรมเบาหวานโลก
และกิจกรรมฟรีตลอดงาน อาทิเช่น
-เจาะเลือดค้นหาความเสี่ยง
-ตรวจสุภาพช่องปาก
-ให้คำปรึกษา
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์โรคหัวใจ

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.