ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,วิศกร,พนักงานพัสดุ และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,วิศกร,พนักงานพัสดุ และอื่นๆ

เอกสาร : Download

20022020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.