ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 1,000 ขวด

เอกสาร : Download

19022020-2_2-2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.