รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง

เอกสาร : Download

hr-13022020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.