รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 9 ตำแหน่ง )

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ (นักวิชาการสาธารณสุข , นักจิตวิทยา , วิศวกร , เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) , พนักงานพัสดุ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนังานประจำห้องทดลอง และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) )

เอกสาร : Download

hr-28012020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.