ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก วัสดุทางการแพทย์

เอกสาร : Download

23012020-2_2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.