(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

24122019
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.