ต้อนรับคณะแพทย์ดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ต้อนรับคณะแพทย์ดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

โดยนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น9 อาคารอำนวยการ

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.