การประชุมสัญจร โสต ศอ นาสิก ณ โรงพยาบาลด่านช้าง

การประชุมสัญจร โสต ศอ นาสิก เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่าย

การประชุม โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชสัญจร เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเคลือข่ายในการวินิจฉัยรักษาการติดเชื้อช่องโพรงศรีษะและคอส่วนลึก (Deep Neck Infection)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.