กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนตุลาคม 2562

ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนกันยายน 2562

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นพ.พญ.ธัญญากร นันทิยกุล รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.