ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลชาติตระการ
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.