วันพยาบาลแห่งชาติ 21ตุลาคม2562

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล
เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

กิจกรรมงานวันพยาบาล จัดโดยกลุ่มการพยาบาล โดยนางสาวปฤษณา เปล่งอารมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในงาน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น1 อาคารศูนย์โรคหัวใจ.

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.