การประชุมสัญจร โสต ศอ นาสิก ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

การประชุมสัญจร โสต ศอ นาสิก เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่าย

การประชุม โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชสัญจร เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเคลือข่ายในการวินิจฉัยรักษาการติดเชื้อช่องโพรงศรีษะและคอส่วนลึก (Deep Neck Infection)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.