เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 “มุฑิตา กษิณานุสรณ์”

งานแสดงมุฑิตาจิต “มุฑิตา กษิณานุสรณ์”

งานแสดงมุฑิตาจิต จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวาสิฏฐีโฮเทล

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.