ประชุมคณะกรรมการบ้านยะมะรัชโช

ประชุมคณะกรรมการ บ้านยะมะรัชโช

นำโดยนายแพทย์ยศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านยะมะรัชโช ร่วมปรึกษาหารือในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับบ้านยะมะรัชโช และวางแผนเพื่อทำงานต่อๆไป
ในวันที่ 20  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 9 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.