โครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

คณะแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมชาวบ้านวังกุ่ม ตำบลโพธิ์พระยา
ในวันที่ 19  กันยายน 2562 ณ บ้านวังกุ่ม ตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.