แพทย์เคลื่อนที่ รับผู้แทนพระองค์ที่ดอนโพธิ์ทอง

ต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ ณ บ้านดอนโพธิ์ทอง

คณะแพทย์เคลื่อนที่ ต้อนรับผู้แทนพระองค์ และตรวจเยี่ยมชาวบ้านดอนโพธิ์ทอง
ในวันที่ 19  กันยายน 2562 ณ บ้านดอนโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.