รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

ในงานงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”
ในวันที่ 13  กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.