ประชุมวิชาการ เรื่อง “Physicians burnout” ภาวะหมดไฟในการทำงาน

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Physicians burnout” ภาวะหมดไฟในการทำงาน

โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ในวันที่ 12  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.