กิจกรรมประเมิน 5ส. งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

กิจกรรมประเมิน 5ส. งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

บริเวณอาคารจอดรถและโรงช่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยแกนนำอนุรักษ์พลังงาน

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.