การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ครั้ง 1/2562

การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต่อคณะกรรมการจัดทำและกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์

โดยมีน.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย ส.ส.สรชัด สุจิตต์ (ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1) พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในประเด็นต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ครั้งที่ 1 / 2562
ในวันที่ 2  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.