คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) เยี่ยมประเมิน โปรแกรม ADMIN NA

คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) เยี่ยมประเมิน โปรแกรม ADMIN NA

โดยการต้อนรับของพญ.วิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และกลุ่มงานเภสัชกรรม
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 9 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.