โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี “รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้”

โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี “รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้”

พบการบรรยายเรื่องไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยแพทย์หญิงวิรัญญา รื่นรมย์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร)
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาหาร ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.