ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โดยการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ในโครงการศึกษาดูงานวิชาการด้านการพยาบาลและสารสนเทศทางการพยาบาล
ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.